Νέα Ασφάλισης

Ασφάλιση των χώρων όπου κινούνται παιδιά

Η back to school περίοδος γνωρίζουμε πως έχει περάσει, αλλά ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν διαχρονικά. Ένα από αυτά είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια τόσο των μαθητών ή εκπαιδευτών όσο και των χώρων, όπου κινούνται τα παιδιά και οι έφηβοι.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Sigalbo Insurance παροτρύνει τους επιχειρηματίες του εκπαιδευτικού κλάδου- στο βρεφικό, νηπιακό και παιδικό τομέα- να φροντίσουν για την ασφάλιση του χώρου τους. Ένα τέτοιο ασφαλιστήριο αφορά την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. Ζητήστε σήμερα τη δική σας προσφορά!

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μπορούν- και χρειάζεται- να έχουν οι:

  • Ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων
  • Ιδιοκτήτες Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
  • Ιδιοκτήτες Νηπιαγωγείων και Σχολείων
  • Ιδιοκτήτες Παιδότοπου ή όποιου άλλου χώρου Δημιουργικής Απασχόλησης

Κάθε τέτοιο ασφαλιστήριο απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ή φροντιστηρίων και σε υπευθύνους δημοσίων σχολών.


Ποιους καλύπτει η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ένα σχετικό ασφαλιστήριο καλύπτει την αστική ευθύνη των ιδιοκτητών, διευθυντών και γενικότερα των υπευθύνων για τις περιπτώσεις Σωματικής Βλάβης και Υλικών Ζημιών προς τρίτους. Στους «τρίτους» συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές, οι εκπαιδευτές και οι γονείς. Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί η τροφική δηλητηρίαση... Σε όλες βέβαια τις ιατρικές περιπτώσεις, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και ο εντοπισμός περισσότερων από δύο κρούσματα παιδιών με το ίδιο ιατρικό πόρισμα. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η φωτιά ή μία έκρηξη εντός των καλυπτόμενων χώρων.


Οι εξαιρέσεις

Απώλειες ή ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ή προσωπικά είδη των μαθητών, γονέων κι εκπαιδευτών.

top