Υπηρεσίες Ασφάλισης - Ασφάλεια Κατοικίας

Ασφάλεια Κατοικίας

Το πρώτο από τα περιουσιακά στοιχεία που μας ενδιαφέρει να προστατέψουμε, είναι το σπίτι! Εκεί χαλαρώνουμε, εκεί επιστρέφουμε, εκεί βρίσκεται η οικογένειά μας, εκεί φυλάμε τα προσωπικά μας αντικείμενα, εκεί ζούμε...

Γι’ αυτό η ασφάλεια κατοικίας προϋποθέτει μία καλή έρευνα και μία ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών.

Οι ανάγκες αυτές εξαρτώνται από εσάς αλλά και τον ίδιο το χώρο, όπου κατοικείτε. Έτσι κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Δώστε στην εξειδικευμένη ομάδα της Sigalbo Insurance τις απαραίτητες πληροφορίες και σύντομα εκείνη θα επιστρέψει με μία ελκυστική κι αποδοτική προσφορά, για την εγγυημένη ασφάλεια της κατοικίας σας.

Με στόχο την κάλυψη και προστασία, από φυσικούς και όχι μόνο κινδύνους, υπολογίζουμε κάθε ενδεχόμενο. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι για παράδειγμα το βραχυκύκλωμα, η κλοπή, μία κακόβουλη βλάβη και... η λίστα δε σταματάει εδώ!

Η ασφάλεια κατοικίας είναι πολύτιμη είτε είμαστε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές του σπιτιού.

Ζητήστε μας προσφορά!

top