Νέα Ασφάλισης

2018: Έκλεισε με 1,8% αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων

Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην οποία συμμετείχαν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες μέλη της ΕΑΕΕ. η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του 2018 παρουσίασε αύξηση 1,8% και ανήθλε σε 3,9 δισ. ευρώ.

Οι κατηγορίες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων είναι οι Ασφαλίσεις Ζημιών και οι Ασφαλίσεις Ζωής.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Α. Σαρρηγεωργίου,  δήλωσε για τα αποτελέσματα της μελέτης:

«Είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, κυρίως γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα από την ίδια την αγορά : οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι πολύ πιο ισχυρές κεφαλαιακά και έχουν προχωρήσει σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαφάνεια. Επιπλέον, έχουμε ένα σοβαρό επόπτη, την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα αυστηρότατο πανευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, το Solvency II.

Η ασφαλιστική αγορά συνδέεται στενά με την οικονομία και ως ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της χώρας, αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς και να δώσουμε λύσεις στους πολίτες και την Πολιτεία για σοβαρά θέματα όπως οι συντάξεις, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές».

top