Νέα Ασφάλισης

Τέλος η Qudos Insurance από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) ενημέρωσε ότι η ασφαλιστική επιχείρηση Qudos Insurance A/S, με έδρα τη Δανία, αποφάσισε να σταματήσει άμεσα την ανάληψη νέων εργασιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα, η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείται με καθεστώς Eλεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ), με ειδικό αντιπρόσωπο την εταιρεία Qudos Ελλάς ΕΠΕ.


Η επίσημη ανακοίνωση της Qudos Insurance

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας, η Qudos στοχεύει στο re- launching ενώ διατηρεί τη φιλοδοξία της να δημιουργήσει νέα, καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα.

"Με την προβλεπόμενη αναδιάρθρωση της ασφαλιστικής πλατφόρμας της, σε συνδυασμό με μια συνετή λύση για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Qudos, θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τόσο τον μακροπρόθεσμο στόχο επιστροφής όσο και τον στόχο της δημιουργίας ενός πελατοκεντρικού και τεχνολογικά προηγμένου ασφαλιστικού πακέτου που θα παρέχει αξία στους αντισυμβαλλομένους και στους επενδυτές. "

 

top