Νέα Ασφάλισης

Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από την AIG

H AIG δίνει και πάλι την ευελιξία στους ελεύθερους επαγγελματίες και συγκεκριμένα στους λογιστές, τα λογιστικά γραφεία και τις λογιστικές εταιρείες ή συλλόγους.

Η σημασία που έχει σήμερα η σωστή διαχείριση των χρημάτων, είναι ενδεικτική των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές. Είτε πρόκειται για μία μεγάλη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, είτε για ένα μικρό λογιστικό ή φοροτεχνικό γραφείο, οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τους πελάτες τους. Η AIG έχει εκτενή εμπειρία στα επαγγέλματα του λογιστή και του ορκωτού ελεγκτή, δημιουργώντας ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το συγκεκριμένο νέο πρόγραμμα προϋποθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τουλάχιστον τρία έτη και τη μη υποβολή κυρώσεων από κρατικό φορέα. Δεν παρέχει αναδρομική ισχύ και η απαλλαγή που εφαρμόζεται είναι 300 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός. Το ποσό αυτό παραμένει ανασφάλιστο και καλύπτεται από τον ασφαλιζόμενο.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πρόγραμμα ασφάλισης των επαγγελματιών του κλάδου, με απαλλαγή 100 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και με παροχή αναδρομικής ισχύος 3 έτη πριν την έναρξη της ασφάλισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους της Sigalbo Insurance.

top