Νέα Ασφάλισης

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών από την British Providence

Η British Providence φέρνει ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών, με στόχο την ουσιαστική φροντίδα και κάλυψη των αναγκών τους.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον για την ασφάλιση αλλοδαπών. Στο πλαίσιο αυτό η British Providence σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ανακοίνωσαν ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.


Φροντίδα αλλοδαπών με μειωμένα ασφάλιστρα

Τα ετήσια ασφάλιστρα ανά κλίμακα ηλικιών έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

3 μηνών- 19 ετών, 105 ευρώ

20- 40 ετών, 110 ευρώ

41- 60 ετών, 125 ευρώ

61- 65 ετών, 155 ευρώ

Οι παροχές του προγράμματος, που ισχύουν μόνο εντός της Ελλάδας, αφορούν σε θάνατο από ατύχμα, μόνιμη ολική ανικανότητα ή μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια, νοσοκομειακή περίθαλψη.


Φροντίδα αλλοδαπών best

Τα ετήσια ασφάλιστρα σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνονται ανά ηλικία ως εξής:

3 μηνών- 40 ετών, 88 ευρώ

41- 60 ετών, 107 ευρώ

61- 65 ετών, 147 ευρώ

Η διαφοροποίησή του σχέση με το υπάρχον πρόγραμμα είναι ότι δεν περιλαμβάνει την κάλυψη θανάτου από ατύχημα για κεφάλαιο 10.000,00 ευρώ.

Και τα δύο προγράμμα απευθύνονται σε αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και θέλουν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους της Sigalbo Insurance.

top