Νέα Ασφάλισης

Η Εθνική Ασφαλιστική σπάει τους ασφαλιστικούς φραγμούς και προσφέρει καλύτερη υγεία σε όλους

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των ασφαλιστικών προγραμμάτων και συμβολαίων υγείας είναι οι φραγμοί, που υπάρχουν σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει ο ασφαλιζόμενος.

Η Εθνική Ασφαλιστική έρχεται τώρα να “σπάσει” κάποιους από αυτούς τους φραγμούς με μία σειρά νέων ασφαλιστικών προϊόντων.


Νέο όριο ηλικίας τα 65 χρόνια

Από τις 07. 05 υπάρχει ένα καινούργιο ασφαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στην ισόβια ασφάλιση. Ακολουθούν ακόμη δύο ασφάλειες ζωής σταθερού και μειωμένου κεφαλαίου σε ανταγωνιστικό τιμολόγιο.

Μέχρι το καλοκαίρι προγραμματίζει την έκδοση νέων διαγνωστικών προϊόντων, ανάβοντας πράσινο στην πρόσβαση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε τιμές ΦΕΚ.


Μείωση τιμών έως των νοσοκομειακών συμβολαίων

Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ανεξαρτήτως ηλικίας ή οικονομικής κατάστασης. Έτσι προβλέπει τη μείωση των τιμών μέχρι και 20% στα νοσοκομειακά συμβόλαια με το νοσοκομείο Metropolitan να υποδέχεται φιλόξενα ακόμη περισσότερους ασφαλισμένους.

 

Η Sigalbo Insurance στηρίζει τέτοιες ενέργειες και φροντίζει να σας ενημερώνει με τη βοήθεια των έμπειρων ασφαλιστικών συμβούλων της για τα νέα και οικονομικά προσιτά ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

top