Νέα Ασφάλισης

Εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα για ιατρούς

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ανάγκη από στήριξη. Τα οικονομικά δεδομένα τους αλλάζουν τακτικά, οι προκλήσεις του εκάστοτε επαγγέλματος είναι πολλές και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται μεταβάλλεται συνεχώς.

Η GENERALI προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, δίνοντας τη δυνατότηα σε ελεύθερους επαγγελματίες να θωρακίσουν τη δραστηριότητά τους καλύπτοντας παράλληλα και τους συνεργάτες τους.


Καλύψεις σε ιατρικά επαγγέλματα

  • Σωματικές βλάβες / θάνατος
    Και από:
  • Χρήση μηχανημάτων ακτίνων
  • Μηχανημάτων διαθερμίας / ηλεκτροθεραπείας
  • Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
  • Ακτινοθεραπεία


Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με πρόσθετες παροχές και βελτιώσεις.

 

Προσθήκες στη βασική κάλυψη

  • των δαπανών νομικής στήριξης και δικαστικών εξόδων, μέχρι του ποσού των 10.000,00 € για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια, σε περίπτωση συμβάντος καθώς και
  • της Γενικής Αστικής Ευθύνης των χώρων του ιατρείου, μέχρι 25.000,00 €., χωρίς επασφάλιστρο.


Τέλος, σεβόμενοι το έργο του συνόλου των συνεργατών μας, υπενθυμίζουμε ότι η Generali εφαρμόζει ενιαίο τιμολόγιο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Άλλα εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα για ελεύθερους επαγγελματίες είναι για λογιστές, νομικούς, τεχνικούς ασφαλείας, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς κ.ά.

top