Νέα Ασφάλισης

Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου: Από ένα έτος έως ισοβίως

Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες ενέχουν μέσα τους την πρόληψη. Είτε αυτή αφορά την καλή υγεία είτε την άμεση αντίδραση σε απρόσμενα γεγονότα. Κάποια μάλιστα από αυτά ενδέχεται να μην είναι καθόλου ευχάριστα. Ωστόσο κι εκείνα απαιτούν μία αντιμετώπιση. Κάπου εδώ έρχεται η Sigalbo Insurance με τους συνεργάτες της, για να συμβάλλουν στην πρόληψη και να είναι κοντά σας και στις δυσάρεστες στιγμές της ζωής, όπως είναι ένας θάνατος.

Η πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου αποτελεί ένα ειδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο προκύπτει κι ενημερώνεται συνεχώς από τους πίνακες θνησιμότητας και την προσδοκώμενη παραγωγική δράση.


Γιατί προτείνεται η πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου

Προτείνεται σε όσους θέλουν να προστατέψουν τους αγαπημένους τους σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα ή από ασθένεια κληρονομώντας τος το ποσό που έχουν επιλέξει με την αίτηση ασφάλισης, χωρίς να τους ενδιαφέρει η επένδυση και σε όσους ενδιαφέρονται για την ασφάλιση της υγείας της δικής τους ή και της οικογένειάς τους με ένα μη επενδυτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα και η Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου τους προσφέρει την οικονομική βάση για τις πλούσιες νοσοκομειακές και ιατροφαρμακευτικές καλύψεις.


Τι σημαίνει πρακτικά σε περίπτωση θανάτου

Στην περίπτωση του θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Ασφάλισης, καταβάλλεται στους δικαιούχους το Ασφαλισμένο κεφάλαιο. Στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ζει στη λήξη της διάρκειας της Ασφάλισης, δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή επιστροφής ασφαλίστρων.

Η διάρκεια της Ασφάλισης μπορεί να είναι από ένα έτος έως ισοβίως.

 

Γνωρίστε καλύτερα το πρόγραμμα και ζητήστε την προσφορά σας εδώ

top