Νέα Ασφάλισης

Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Κυνηγών

Η κυνηγετική περίοδος ξεκινάει κι επίσημα στις 19 Αυγούστου. Έτσι η Sigalbo Insurance παρέχει νέα ασφαλιστικά προγράμματα για κάθε κυνηγό και Κυνηγετικό Σύλλογο.

Προτείνουμε τρία σχέδια ασφάλισης αστικής ευθύνης των κυνηγών και του προσωπικού ατυχήματος, για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Οι καλύψεις είναι ολοκληρωμένες και αφορούν:


Αστική Ευθύνη

 • Σωματικές Βλάβες
 • Υλικές Ζημιές
 • Ομαδικό Ατύχημα
 • Συνολική Ευθύνη Εταιρείας
Bonus info: Καλύπτεται ακόμη η θανάτωση κυνηγετικών σκύλων ιδιοκτησίας τρίτων – κυνηγών λόγω ατυχήματος. Οι σκύλοι πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του κυνηγιού και το ποσό αποζημίωσης ορίζεται ανά σκύλο. Ανώτατο όριο κάλυψης πέντε (5) σκύλοι κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.


Προσωπικό Ατύχημα

 • Θάνατος ή μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα: Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Συλλόγου
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (με ποσοστό ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας)
 • Δαπάνες Αποκατάστασης Υγείας
 • Επίδομα Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας (Ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους): Στην περίπτωση ατυχήματος το οποίο έλαβε χώρα κατά την κυνηγετική δραστηριότητα και εφόσον ο ασφαλιζόμενος παραμένει πρόσκαιρα ολικά ανίκανος προς εργασία, η Εταιρία θα καταβάλλει:
  • Στον ασφαλιζόμενο, μετά το πέρας τριήμερης νοσηλείας κατ’ ελάχιστο, ημερήσια αποζημίωση €20 από την 5η ημέρα του ατυχήματος, για εξήντα ημέρες (60) κατά ανώτατο όριο.
  • Στον ασφαλιζόμενο που δε χρήζει νοσηλείας σύμφωνα πάντα με έγγραφη γνωμάτευση ιατρού κρατικού ιδρύματος, ημερήσια αποζημίωση €15 από την 5η ημέρα του ατυχήματος, για τριάντα ημέρες (30) κατά ανώτατο όριο.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης, ανάλογα με το σχέδιο που θα επιλέξετε, καλύπτει και το ολικό κόστος περιόδου.


Ειδικοί όροι και επιπλέον καλύψεις

 • Καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του κυνηγού για κάθε ζημιά που οφείλεται σε αμέλειά του.
 • Οι κυνηγοί θεωρούνται μεταξύ τους τρίτοι (ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας).
 • Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για ζημιές που έγιναν αποκλειστικά στις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου του Ελλαδικού χώρου και για μέλη του Συλλόγου που διαθέτουν τη νόμιμη άδεια και κυνηγούν τη χρονική περίοδο που επιτρέπεται το 
κυνήγι.
 • Επίσης, δίνεται κάλυψη της διαδρομής με τα πόδια από και προς την ζώνη του 
κυνηγιιού (εξαιρουμένου του τροχαίου ατυχήματος).
 • Ηλικίες ασφαλιζομένων από 18 (συμπληρωμένα) έως και 85 ετών. Τα μέλη άνω των 
85 ετών θα συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη εφόσον το σύνολο αυτών δεν 
υπερβαίνει το 30% των μελών του συλλόγου.
 • Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών προς ασφάλιση είναι μικρότερος του αρχικά δηλωθέντα δε θα επιστρέφονται ασφάλιστρα.

 

 Επικοινωνήστε σήμερα μ’ έναν από τους εξειδικευμένους συμβούλους της Sigalbo Insurance και βρείτε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης για κυνηγούς ή Κυνηγετικούς Συλλόγους.

 

top