Νέα Ασφάλισης

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα MINETTA CARE

Η Sigalbo Insurance αναγνωρίζει τις δυσκολίες των καιρών και προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, παρέχοντας ασφάλεια και περισσότερη υγεία. Το MINETTA CARE ήρθε για να εμπλουτίσει τη μεγάλη γκάμα μας σε προϊόντα υγείας, ισόβιων και ετησίως ανανεούμενων.

Πρόκειται για ένα καινούργιο ασφαλιστικό πρόγραμμα, που προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να φροντίσουν για την υγεία τους και να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας ή οικονομικής κατάστασης.


Γιατί προτείνουμε το νέο MINETTA CARE

 • Μπορεί να διατίθεται στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό υποψηφίων προς ασφάλιση.
 • Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις.
 • Προσφέρεται σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος.


Οι Παρεχόμενες Καλύψεις

 • Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (αποκλειστικά σε Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων)
 • Ασφαλισμένο κεφάλαιο: 50.000 € ετησίως
 • Θέση νοσηλείας: Β’ (δίκλινο)
 • Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ GENERAL, MEDITERRANEO, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Κάλυψη όλων των εξόδων (νοσήλια, αμοιβές γιατρών, εξετάσεις κ.λπ.) κατά 100% μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού.
 • Κάλυψη και στο εξωτερικό με την προϋπόθεση έγκρισης


Bonus info για πιο ειδικές περιπτώσεις

 1. Ειδικά για παιδιά μέχρι 14 ετών που ασφαλίζονται αυτόνομα, το εκπιπτόμενο ποσό περιορίζεται στα 500 € και μηδενίζεται σε περίπτωση χρήσης του ΕΟΠΥΥ.
 2. Ειδικά για πάσχοντες από διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα μπορεί να παρασχεθεί κάλυψη από την πρώτη στιγμή με επασφάλιστρο 20%, κατόπιν προασφαλιστικού ελέγχου.
 3. Άγνωστες συγγενείς παθήσεις (πλην καρδιολογικών) καλύπτονται μετά την πάροδο 2 ετών από την έναρξη της ασφάλισης.
 4. Πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις λόγω κακοήθειας μαστών και δέρματος, καλύπτονται μετά την πάροδο δύο ετών από την έναρξη του συμβολαίου και με την απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
 5. Για χειρουργικές επεμβάσεις παχυσαρκίας ή άλλες αισθητικές επεμβάσεις, παρέχεται έκπτωση 30% στις νοσοκομειακές δαπάνες (δεν ισχύει για τις αμοιβές πλαστικών χειρουργών) με απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.


Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις

 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
 • Ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων με χρέωση 10ευρώ/επίσκεψη
 • Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους παιδιάτρους (εκτός των συμβεβλημένων νοσοκομείων) για παιδιά έως και 14 ετών, με χρέωση 20 ευρώ/επίσκεψη
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 200 ευρώ ανά περίπτωση, για επείγοντα περιστατικά (εξαιρούνται τα φάρμακα τα υλικά, οι αμοιβές γιατρών και οι επεμβατικές-ενδοσκοπικές πράξεις)
 • Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ, με χρεώσεις προνομιακού τιμοκαταλόγου
 • Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση ΕΟΠΥΥ, με χρέωση 15% της συμμετοχής του ασφαλισμένου επί του κρατικού τιμοκαταλόγου


Ποιοι μπορούν να ασφαλιστούν

Με το πρόγραμμα μπορούν να ασφαλιστούν υποψήφιοι ηλικίας 1 μηνός έως και 70 ετών! Για ηλικίες 50 και άνω απαιτείται ιατρικός προασφαλιστικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται στην Ευρωκλινική Αθηνών και στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Όταν ασφαλίζονται και οι δύο γονείς, τα παιδιά έως 14 ετών ασφαλίζονται εντελώς δωρεάν (μέχρι και δύο παιδιά).


Και με δυνατότητα δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης!

 1. Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 2. Υγειονομικός επαναπατρισμός
 3. Επίσκεψη συγγενούς προσώπου
 4. Παράταση διαμονής
 5. Πρόωρη επιστροφή
 6. Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων
 7. Επιστροφή/Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων
 8. Μεταφορά σορού
 9. Απώλεια διαβατηρίου
 10. Παροχή δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας

 

Επικοινωνήστε σήμερα με την ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων της Sigalbo Insurance και κάντε την αίτησή σας για το νέο MINETTA CARE!

top