Νέα Ασφάλισης

Νέα Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

H Sigalbo Insurance σε συνεργασία με τη BROKERS UNION έχουν να μας προτείνουν τρία καινούργια προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, που έχουν τα... πάντα!

 • LLOYD’S “ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ”
 • INTERASCO “ΣΤΕΓΗ 1» ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η γκάμα των καλύψεων για να επιλέξετε, είναι μεγάλη και η ασφάλιση σχεδόν «απεριόριστη». Δείτε τις καλύψεις, ρωτήστε τους εξειδικευμένους συμβούλους μας για τις απαλλαγές και το τι καλύπτει το καθένα από τα τρία παραπάνω προγράμματα και αν βρείτε κάποια κάλυψη που θα θέλατε αλλά δε βλέπετε παρακάτω, αναμένουμε τις προτάσεις σας...

 • Πυρκαγιά- Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές πυρόσβεσης
 • Ζημιές από καπνό
 • Ευρεία έκρηξη
 • Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, boiler, εγκαταστάσεων αερίου μέχρι 3000 ευρώ
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πλημμύρα- Θύελλα- Καταιγίδα
 • Χιόνι- Χαλάζι- Παγετός
 • Ζημιές από πτώση δέντρων, κλαδιών, στύλων
 • Διαρροή σωληνώσεων ή και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης (σωληνώσεις έως 20 ετών)
 • Κάλυψη ζημιών στις σωληνώσεις και εγκαταστάσεις ύδρευσης- θέρμανσης- κλιματισμού και δαπανών εντοπισμού και αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής
 • Απώλεια νερού (επιπλέον κατανάλωση) σε περίπτωση διαρροής που προκλήθηκε από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 300 ευρώ
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Ζημιές κλέφτη στην οικοδομή
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς μέχρι 3000 ευρώ
 • Σεισμός και/ ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους
 • Νερά- Καιρικά φαινόμενα
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Βραχυκύκλωμα
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Θραύση ειδών υγιεινής
 • Θραύση υαλοπινάκων θυρών, παραθύρων, καθρεπτών μέχρι 3000 ευρώ
 • Θραύση ειδών υγιεινής και τυχαίο γεγονός μέχρι 1000 ευρώ
 • Αστική ευθύνη οικογενειάρχη μέχρι 200.000 ευρώ (περιλαμβάνεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων)
 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων μέχρι το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι 2000 ευρώ
 • Έξοδα φύλαξης στην περίιπτωση που η κατοικία χαρακτηρισθεί ακατοίκητη μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 1500 ευρώ
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών, απολεσθέντων κλειδιών μετά από διάρρηξη μέχρι 250 ευρώ
 • Έξοδα προσωρινής διαμονής σε ξενοδοχείο μέχρι 2500 ευρώ έως 30 ημέρες
 • Πληρωμή λογαριασμών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου στην περίπτωση που η κατοικία χαρακτηρισθεί ακατοίκητη από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Ζημιές ηλιακού θερμοσίφωνα από πυρκαγιά, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό μέχρι 500 ευρώ
 • Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου ή καταβολής εξόδων απώλειας ή δαπάνης ενοικίου μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 600 ευρώ και έως 9 μήνες
 • Κάλυψη στεγαστικού δανείου συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων σε ολική καταστροφή
 • Προστασία υπασφάλισης μέχρι το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου μετά από ζημία
 • Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων χώρων και βοηθητικών χώρων
 • Νομική υποστήριξη
 • Κάλυψη σε αξία καινούργιου
 • Προσωπικό ατύχημα ασφαλισμένου και μελών της οικογενείας του για ατυχήματα που θα συμβούν μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία μέχρι 20.000 ευρώ
 • Σεισμό και/ ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Ζημιές αντικειμένων έως 10 ετών που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής (τέντες, πέργκολες, ψησταριές, πισίνες, κεραίες, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια) από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι 3000 ευρώ. Με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί στην ασφαλιζόμενη αξία της οικοδομής και έχουν περιγραφεί στην πρόταση ασφάλισης
top