Νέα Ασφάλισης

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής

Το καλοκαίρι πλησιάζει και σιγά σιγά λέμε να αρχίσουμε τις βόλτες με το σκάφος. Έτσι η Sigalbo Insurance σε συνεργασία με την 3P Insurance Brokers ενημερώνουν ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης για σκάφη αναψυχής.


Αστική Ευθύνη Σκαφών

Για το σχετικό τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης Σκαφών υπάρχουν 12 προτεινόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την άμεση έκδοση Βεβαιώσεων/ Συμβολαίων θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις...

  • Συμπληρωμένη η σχετική Αίτηση
  • Άδεια σκάφους
  • Άδεια χειριστή σκάφους
  • Αντίγραφο κατάθεσης των προηγούμενων ασφαλίστρων


Ζητήστε σήμερα την προσφορά

Ρωτήστε σήμερα τη Sigalbo Insurance για μία προσφορά, τα επασφάλιστρα και τις εκπτώσεις που μπορείτε να απολαύσετε!

top