Νέα Ασφάλισης

11, 8 δις σε ασφαλιστικά ομόλογα: Είναι πολλά τα λεφτά...

Κατά 3,3% αυξήθηκε το συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους και ανήλθε  σε 19 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1,35 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου.

Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,1% το γ΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 11,82 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019, έναντι 11.237 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών, αλλά και των καθαρών αγορών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2,96 δισ. ευρώ, έναντι 2.99 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού ανήλθε στο 15,6%, από το 16,3% που βρισκόταν το προηγούμενο τρίμηνο. 

Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων  εσωτερικού  και εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των μετοχών και των υπόλοιπων τίτλων μεταβλητής απόδοσης, με εξαίρεση τα  αμοιβαία κεφάλαια , παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα 597 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,1%, έναντι 3,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 105 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.133 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019.

Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 514 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14.128 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 462 εκατ. ευρώ.

Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.109 εκατ. ευρώ. Το 72% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

 

Πηγή: sofokleousin.gr

top