Νέα Ασφάλισης

Μεταναστευτικό: Νέα ασφαλιστικά προγράμματα με μειωμένη τιμή

Η Interasco σχεδίασε ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα, το “Immigrants”, που αφορά στο τιμολόγιο του Προγράμματος Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών και στο οποίο παρατηρούνται ιδιαίτερα σημαντικές μειώσεις. Μάλιστα τα μειωμένα ασφάλιστρα αφορούν σε όλες τις ηλικίες!

Από τις 15 Ιουλίου του 2019 ισχύει λοιπόν ένα ανανεωμένο και πιο προσιτό ασφαλιστικό πρόγραμμα μεταναστών, όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί.

 ΗλικίαΕτήσιο μικτό ασφάλιστρο
0 - 18 83€
19 - 39 87€
40 - 59 103€
60 - 65 140€

Σύμφωνα με το νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014 ,προκειμένου οι αλλοδαποί – πολίτες τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή βεβαίωση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο, το οποίο να καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης. Οι καλύψεις όπως τις ορίζει συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι οι κάτωθι:

  • Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
    Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500ευρώ ετησίως. με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
  • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο. 
  • Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δε θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.
  • Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους της Sigalbo Insurance προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα «Immigrants».


Bonus info: Τα ασφαλιστήρια είναι ετήσιας διάρκειας και δεν ανανεώνονται αυτόματα ενώ τα ασφάλιστρα είναι εφάπαξ και προκαταβλητέα. Επιπλέον, σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης ασφάλισης τα ασφαλιστήρια δεν ακυρώνονται.

top