Νέα Ασφάλισης

Airbnb: Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη

Ο τουρισμός για την Ελλάδα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Έτσι ο καθένας προσπαθεί να βρει τρόπους για να εργαστεί στον συγκεκριμένο προσοδοφόρο κλάδο ή να έχει ένα «δεύτερο εισόδημα». Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως είναι το Airbnb έδωσαν αυτη τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο και σε απλούς ιδιοκτήτες διαμεριασμάτων ή εξοχικών κατοικιών αφού μετέτρεψαν τον χώρο τους άλλοτε προσωρινά και άλλοτε μόνιμα σε ακίνητο τουριστικής εκμετάλλευσης. Όταν όμως κάνουμε λόγο για μία επιχείρηση, γιατί περί επιχειρηματικής δραστηριότητας πρόκειται, η ασφάλιση της περιουσίας μας διαφοροποιείται.

Η ασφάλιση του ακινήτου που αποφέρει εισόδημα από τουριστική χρήση είναι επιχειρηματική. Και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται, αφού αυτή η χρήση συνιστά επίταση κινδύνου για τις ασφαλιστικές εταιρίες.

 Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη της Airbnb θα ενεργεί ως κύρια ασφάλιση και θα παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης στους οικοδεσπότες και, κατά περίπτωση, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων τους, υπό ορισμένους όρους, περιορισμούς και αποκλεισμούς.


Τι σημαίνει επίταση κινδύνου

Μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ένα τυπικό ασφαλιστήριο κατοικίας, λόγω της συχνής εναλλαγής των χρηστών – ενοικιαστών και των επαυξημένων εκ του νόμου υποχρεώσεων που έχετε εσείς προς αυτούς, αλλά παράλληλα και της αυξημένης εξασφάλισης που χρήζει το ίδιο το ακίνητο από ζημιές που θα προκληθούν από τους συχνά εναλλασσόμενους ενοικιαστές. Μάλιστα είναι αρκετές οι περιπτώσεις που έχουν προκύψει ανάλογα περιστατικά άρνησης πληρωμής από ασφαλιστική εταιρεία προς τον ιδιοκτήτη του σπιτιού Airbnb.


Ποια η διαφορά από ένα κοινό ασφαλιστήριο κατοικίας;

Η μεγάλη και σημαντική διαφορά για εσάς έγκειται στην αντιμετώπιση από τις ασφαλιστικές, η οποίες νομικά πρέπει να είναι καλυμμένες. Για αυτό το λόγο, χρειάζεστε κάποιον εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο που θα σας κάνει τις σωστές ερωτήσεις και συνδυαστικά με το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν, θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σας όταν θα τον χρειαστείτε. 


Οι βασικές καλύψεις Airbnb

Οι βασικές καλύψεις που προσφέρονται από όλες τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, είναι πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος και σεισμός.

Φυσικά ανάλογα την εταιρεία ποικίλουν οι επιλογές και επεκτείνονται σε ευρύτερες προβλέψεις. Όσον αφορά στο ζήτημα της κλοπής, δε μπορείτε να είστε καλυμμένοι αφού χρειάζονται αποδείξεις ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Ο ασφαλιστής πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται για ασφαλιστική απάτη κι αυτό δυσκολεύει τα πράγματα.

Σημαντικό επίσης είναι η κάλυψη οικονομικών απωλειών. Δηλαδή τα μισθώματα που θα απωλέσετε σε περίπτωση που κατόπιν ασφαλισμένης ζημιάς, το ακίνητο δε θα μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να επισκευαστεί. Άρα θα πρέπει να ακυρωθούν οι κρατήσεις μας και όλος ο προϋπολογισμός των μελλοντικών και αναμενόμενων εσόδων να εξαφανιστεί. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική μας πρόβλεψη, μπορεί να εξισορροπήσει την ταμειακή μας ροή και πέραν του κόστους αποκατάστασης των ζημιών, να αποζημιωθούμε και για τα προσδοκώμενα έσοδα. Επιπροσθέτως, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και των δανειακών μας υποχρεώσεων σε αντίστοιχη περίπτωση.


Όροι και Προϋποθέσεις

Εκ του νόμου, βασική αρχή της ασφάλισης, είναι ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενεργεί ως ευσυνείδητος ανασφάλιστος. Δηλαδή να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την περιουσία του, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. 

Θα πρέπει τουλάχιστον να τηρούνται οι εκάστοτε ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η ασφαλιστική εταιρία. Κάποιες από αυτές διαπραγματεύονται κάποιες άλλες όχι. Για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει έναν πυροσβεστήρα για την περίπτωση πυρκαγιάς ή μία κλειδαριά ασφαλείας για την περίπτωση κλοπής. 

Πολύ σημαντικό, για τα σπίτια που μένουν κενά για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 30 ημερών, είναι ότι ζητείται τακτική επίβλεψη. Κάποιος δηλαδή που θα επισκέπτεται και θα ελέγχει το χώρο. Σεισμός. Η κάλυψη δίνεται σε ακίνητα με άδεια μετά το 1960 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο αντισεισμικός κανονισμός δόμησης. Τέλος, κάτι που μπορεί να μη ζητηθεί από την αρχή αλλά θα σας ζητηθεί σε περίπτωση που χρειαστείτε αποζημίωση.. Κάτι που θεωρείται αυτονόητο αλλά πολλές φορές δεν είναι. Η ενοικιαζόμενη κατοικία πρέπει να διαθέτει Άδεια Λειτουργίας ή αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων – δηλαδή να είναι νόμιμη.


Τι επιλογές έχω στην ασφαλιστική αγορά;

Πρόκειται για ένα αρκετά καινούργιο ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο δεν έχει μία μόνο μορφή. Γι’ αυτό συστήνουμε να συμβουλευθείτε ένα εξειδικευμένο και κυρίως έμπειρο ασφαλιστικό σύμβουλο, ώστε να κάνει την έρευνα για εσάς! 

Πακέτα υπάρχουν για τις οικιστικές κατοικίες ή τις μόνιμα εκμισθούμενες (με μακροχρόνιο συμβόλαιο μίσθωσης), μικρά ξενοδοχεία ή τουριστικές μονάδες κτλ. Πακέτα ίσως βρειτε για την Αστική Ευθύνη, αλλά  μαζικά πακέτα για την ΒΝΒ περιουσία, δεν υπάρχουν!


Good to know

  1. Κατ’ αρχήν, τις αξίες που θα ασφαλίσω. Ασφαλίζουμε πάντα την κατασκευαστική αξία της οικοδομής μας. Και μάλιστα στα σημερινά δεδομένα. Πόσο δηλαδή θα μας στοιχίσει για να το ξαναχτίσουμε. Όχι την εμπορική, ούτε την αντικειμενική. Και φυσικά όχι την αξία του οικοπέδου ή την αναλογία που μας αντιστοιχεί. Για το περιεχόμενο πάλι, ασφαλίζουμε την αξία κτήσης. Όσο δηλαδή αγοράσαμε το κάθε αντικείμενο. Επίσης κάτι σημαντικό μιας και μιλάμε για αντικείμενα. Αυτά που βρίσκονται στον εξωτερικό ή περιβάλλοντα χώρο της ιδιοκτησίας μας. π.χ.τέντες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, έπιπλα βεράντας – κήπου, υπαίθριες κατασκευές, bbq, πισίνες κτλ. θα πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά, σαν αντικείμενα στο ύπαιθρο.
  2. Και εφόσον αναφερόμαστε και σε σπίτια εξοχικά, είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε την ευθύνη που απορρέει από την ύπαρξη πισίνας. Βεβαιωθείτε ότι θα δοθεί επέκταση κάλυψης της αστικής σας ευθύνης για τυχόν ατυχήματα λόγω της πισίνας ή εξωτερικού τζακούζι.
  3. Κάτι που επίσης θέλει την προσοχή μας, είναι να γίνουν κατανοητές οι απαλλαγές που τοποθετούνται στα συμβόλαια. Δηλαδή τα ποσά ή ποσοστά επί της αξίας της ζημιάς, για τα οποία η ασφαλιστική εταιρία δεν θα αποζημιώσει και θα πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι. Π.χ. τα πρώτα 500€ σε περίπτωση πλημμύρας ή κλοπής περιεχομένου.
  4. Σε περίπτωση που έχετε αναθέσει τη διαχείριση του ακινήτου σας σε εταιρία, φροντίστε να το δηλώσετε κατά την ασφάλιση και να βεβαιωθείτε ότι θα αναγράφεται ως συνασφαλιζόμενη η επωνυμία της. Κυρίως στο κομμάτι των αστικών ευθυνών. Θα σύστηνα σε τέτοιες περιπτώσεις, να απαιτείτε από τις εταιρείες αυτές να σας επιδείξουν και οι ίδιες το αντίστοιχο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης που κανονικά θα πρέπει να έχουν. Και φυσικά να συμπεριλάβουν και τις ευθύνες από τη διαχείριση και του δικού σας ακινήτου σε αυτό. Στο τέλος της γραφής και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ακόμα και οι δικές τους παραλήψεις, μπορούν να γυρίσουν μπούμερανγκ και σε εσάς.
  5. Επίσης για ακίνητα που βρίσκονται σε εξοχικές περιοχές, βεβαιωθείτε ότι έχετε προβλέψει την επέκταση της κάλυψης πυρκαγιάς προερχόμενη από δάσος ή χαμηλή βλάστηση. Να το δείτε γραμμένο στο συμβόλαιο!
  6. Και κλείνοντας, βεβαιωθείτε ότι στο συμβόλαιο σας αναγράφεται ότι η χρήση είναι τουριστική ή κάτι ανάλογο.

 

Πηγή: https://www.syncbnb.com/el/blog/asfalisi-airbnb/

top