Νέα Ασφάλισης

Γιατί να ασφαλίσεις το σπίτι σου στη Brokers Union

Η Brokers Union φροντίζει ιδιαίτερα για την ευελιξία των ασφαλιζομένων. Έτσι προτείνει μία νέα σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας με καλύψεις ανάλογες των αναγκών σας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Κατοικία Ευέλικτο».

Η πρώτη επιλογή για ασφάλιση κατοικίας παρέχει τις βασικές καλύψεις, δηλαδή πυρκαγιά- κεραυνό, ζημιές από πυρόσβεση ή καπνό, ευρεία έκρηξη, έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, πυρκαγιά από δάσος, πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχήματος, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων με τα ασφάλιστρα να ξεκινούν από 1000 ευρώ!

Δεύτερη επιλογή αποτελούν οι καλύψεις ενυπόθηκων. Με απλά λόγια:

  • Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου ή καταβολής εξόδων απώλειας ή δαπάνης ενοικίου μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο (έως 9 μήνες)
  • Κάλυψη στεγαστικού δανείου συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων, σε ολική καταστροφή.

Τρίτη επιλογή οι καλύψεις νερών και σχετικών καιρικών φαινομένων όπως είναι η πλημμύρα, η θύελλα ή καταιγίδα, το χιόνι, χαλάζι και ο παγετός. Η διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης (εφόσον οι σωληνώσεις είναι έως 20 ετών), κάλυψη ζημιών στις σωληνώσεις και εγκαταστάσεις ύδρευσης- θέρμανσης- κλιματισμού και δαπανών, εντοπισμού κι αποκατάστασης της θραύσης ή διαρροής, καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει ζημίες από πτώση δέντρων, κλαδιών και στύλων. Ζημιές ηλιακού θερμοσίφωνα από πυρκαγιά, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό.

Τέλος προσφέρεται η κάλυψη αστικής ευθύνης οικογενειάρχη και οι καλύψεις πολιτικών κινδύνων, διαφόρων εξόδων, προσωπικού ατυχήματος. Για αυτές τις πιο ειδικές καλύψεις, όπως είναι για παράδειγμα η κάλυψη τραπεζικής θυρίδας ή τα έξοδα προσωρινής διαμονής σε ξενοδοχείο, μη διστάσετε να μας ρωτήσετε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους της Sigalbo Insurance.

top