Νέα Ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι προτιμούν τους διαμεσολαβητές

Στους διαμεσολαβητές που έχουν αποκλειστική συνεργασία με κάποια ασφαλιστική αντιστοιχεί η μερίδα του λέοντος στις ασφαλίσεις υγείας, ζωής και ατυχημάτων.


Πως κλείνουν συμβόλαια ασφάλισης

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ για τις εν λόγω ασφαλίσεις το 2017 το 44% της παραγωγής δημιουργείται από τους αποκλειστικούς συνεργάτες των εταιρειών, το 30,7% από από το τραπεζικό δίκτυο, το 14,8% από ανεξάρτητους διαμεσολαβητές και το 10,5% από άμεσες πωλήσεις. Συνολικά οι τρεις κλάδοι το 2017 έγραψαν ασφάλιστρα ύψους 2,1 δις, με το 1,9 δις να προέρχεται από τη ζωή, τα 2014 εκατ. από τις ασθένειες και 43 εκατ. από καλύψεις ατυχημάτων.

Επίσης από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι από την παραγωγή σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,58 δισ. € αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 468 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, αυξημένο καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2016. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών ενώ αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων εργαζομένων και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.


Ποια είναι τα ποσοστά των αποζημιώσεων

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,45 δισ. €, εκ των οποίων 1,11 δισ. € αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 345 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των πληρωθεισών αποζημιώσεων των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων παρέμεινε το 2017 περίπου όπως ήταν και το 2016.

 

Πηγή: https://bit.ly/2Nktg1v

top