Νέα Ασφάλισης

H MetLife αποδεικνύει ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι απαραίτητη

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η MetLife Ελλάδος συνεχίζει να σημειώνει ανοδικά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα.

Η παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2017 έφτασε τα €265 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,4%, σε σύγκριση με το 2016. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική επίδοση, με δεδομένο ότι το 2017 η παραγωγή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στους κλάδους Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας, παρέμεινε σταθερή από το 2016, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Το 2017, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. ανήλθαν σε €14,2 εκατ., έναντι €5,8 εκατ. το 2016. Η αύξηση προέρχεται από τη βελτίωση των περιθωρίων ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου στα προϊόντα του κλάδου Ζωής και Υγείας, αλλά και του Κλάδου των Ομαδικών Ασφαλίσεων, στον οποίο η ΜеtLife παραμένει κορυφαία επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους το 2017 ανήλθαν σε €24,6 εκατ., έναντι €6,2 εκατ. μετά από φόρους ζημιών το 2016.

Η αξιοπιστία και η στήριξη της MetLife στις ανάγκες των πελατών της, αποτυπώθηκαν στο ύψος των παροχών και αποζημιώσεων, οι οποίες το 2017 αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €139,2 εκατ., έναντι €127,8 εκατ. το 2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

 

Πηγή: https://bit.ly/2J6jrSq

top