Νέα Ασφάλισης

Η ασφάλιση είναι προνόμιο όλων!

Η Sigalbo Insurance και οι συνεργάτες της χαρακτηρίζονται από την κοινωνική ευαισθησία και στόχος τους είναι η ασφαλέστερη διαβίωση όλων των πολιτών. Χωρίς διακρίσεις σε φύλο, φυλή, καταγωγή ή ηλικία.

Ακόμη ένα παράδειγμα, που αποδεικνύει την παραπάνω φιλοσοφία μας αποτελεί το πρόγραμμα MINETTA Welcome. Από την πρώτη Ιουλίου του 2016 η ασφαλιστική κάλυψη Αλλοδαπών υπηκόων- η οποία θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραμονής- θα δίνεται πλέον με δύο βασικές βελτιώσεις...

  • Νέο τιμολόγιο που θα είναι μειωμένο κατά μέσο όρο 22%
  • Τα όρια ηλικίας διευρύνονται και περιλαμβάνουν πλέον υποψήφιους πελάτες προς ασφάλισης έως και την ηλικία των 70 ετών

Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη των έμπειρων ασφαλιστικών συμβούλων της Sigalbo Insurance και να βρείτε έτσι το κατάλληλο για την περίπτωσή σας, πακέτο.


Παρακάτω θα βρείτε τα ενδεικτικά κόστη για κάποιο εύρος ηλικιών.

1μηνός- 45 ετών>>130 ευρώ ολικά ετήσια ασφάλιστρα

46 ετών- 55 ετών>>140 ευρώ ολικά ετήσια ασφάλιστρα

56 ετών- 60 ετών>> 160 ευρώ ολικά ετήσια ασφάλιστρα

61 ετών- 65 ετών>> 200 ευρώ ολικά ετήσια ασφάλιστρα

66 ετών- 70 ετών>> 300 ευρώ ολικά ετήσια ασφάλιστρα

Σε κάθε περίπτωση όμως επιλέξτε μία συνάντηση μαζί μας και ελάτε να βρούμε παρέα το συμβόλαιο, που θα σας κάνει να νιώσετε ασφαλείς στη χώρα όπου ζείτε.

top