Νέα Ασφάλισης

Σπίτι με δάνειο: Ποια ασφαλιστήρια είναι υποχρεωτικά;

Η ασφάλεια πυρός και η ασφάλεια σεισμού θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για την περίπτωση των ενυπόθηκων δανείων. Το προσημειωμένο ακίνητο πρέπει να καλυφθεί από την πυρά και διάφορα ακόμη φυσικά φαινόμενα, όπως είναι ο σεισμός και γι’ αυτό σάς υποχρεώνει και η ίδια η τράπεζα που θα χορηγήσει το δάνειο.

Μάλιστα, τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προτείνουν τις δικές τους λύσεις για την ασφάλιση του ακινήτου. Πρόκειται για ασφαλιστικά προϊόντα συγκεκριμένων
εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζονται. 

Τι πρέπει να γνωρίζετε

  1. Σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, ο δανειολήπτης δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που του προσφέρει η τράπεζα.
  2. Ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το ασφαλιστικό προϊόν της οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας επιθυμεί, ΑΡΚΕΙ αυτό να καλύπτει τους όρους της δανειακής σύμβασης.
  3. Εφόσον το ασφαλιστήριο που προσκομίσετε στην τράπεζα πληρεί τους όρους της σύμβασης, τότε πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΩΣ δεκτό. Χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση κι όλα αυτά βάσει νόμου!
  4. Ακόμη κι αν είχατε υπογράψει στο παρελθόν, κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που σας είχε προτείνει η τράπεζά σας, έχετε κάθε δικαίωμα να το ακυρώσετε και να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο συμβόλαιο της ασφαλιστικής εταιρείας της επιλογής σας.  
  5. Οι τράπεζες απαγορεύεται να προβαίνουν σε αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών ή λογαριασμών του δανειολήπτη, για την εξόφληση των σχετικών ασφαλίστρων. Ειδικά αν ο δανειολήπτης έχει δηλώσει πως επιθυμεί να προσκομίσει ένα ασφαλιστήριο της επιλογής του.

Στα ψιλά γράμματα

Αν τελικά επιλέξετε κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πρότεινε η τράπεζά σας, τότε θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στην ασφαλισμένη αξία του ακινήτου! Αυτή θέλουμε να ισούται με την πραγματική αξία του και όχι με το ποσό του δανείου που πήρατε. Έτσι μόνο θα εξασφαλίσετε ότι σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, θα εξοφληθεί το υπολειπόμενο ποσό του δανείου και το επιπλέον ασφάλισμα θα το εισπράξετε χωρίς καμία αμφιβολία και αντίρρηση… εσείς!

top