Νέα Ασφάλισης

Cyber κίνδυνοι: Πρόλαβέ τους!

Οι προκλήσεις του διαδικτύου είναι συνεχώς αυξανόμενες.Το ίδιο και οι κίνδυνοι. Πλέον οι ασφαλιστικές καλύψεις και των κινδύνων του διαδικτύου γίνονται υπόθεση της ασφαλιστικής βιομηχανίας. 

Η ανάγκη για παρέμβαση του κράτους και των αρμοδίων φορέων είναι δεδομένη, αλλά η ιδιωτική ασφάλιση κάνει την αρχή.


Τι υποστηρίζει ένα πρόγραμμα Cyber προστασίας

• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει
• Ανταπόκριση σε Περιστατικά: Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
• Διακοπή Εργασιών - Κάλυψη για απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
• Κυβερνοεκβιασμός - Κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών
• Διοικητικά Πρόστιμα: που επιβάλλονται από τις ρυθμιστικές αρχές σε περιπτώσεις περιστατικών παραβίασης και απώλειας προσωπικών δεδομένων

Με τη βοήθεια της ασφάλισης Cyber insurance οι επιχειρήσεις θα προστατεύσουν τους Ισολογισμούς τους και θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνέπειες σχετικών περιστατικών.


Βρείτε στη Sigalbo Insurance ιδιωτική ασφάλιση Cyber προστασίας με:

  • 100% προστασία
  • tailor- made συμβόλαιο, που να βασίζεται στις δικές σου ανάγκες
  • Ασφαλιζόμενο όριο έως 300.000 ευρώ/ μήνα

 

top